English
 

Üst Yönetim

Gökhan ERÜNMurahhas Üye ve Genel Müdür (CEO) 

Gökhan Erün, İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi - Elektronik ve Haberleşme Bölümü, yüksek lisansını da Yeditepe Üniversitesi - İşletme Bölümünde tamamlamıştır. Erün, 1994 yılında Garanti Bankası Hazine Müdürlüğü’nde kariyerine başlamıştır. 1999-2004 yılları arasında Ticari Pazarlama Birim Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2004’te atandığı Garanti Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü görevinden sonra Eylül 2005’te Garanti Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Eylül 2015’ten itibaren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili olarak kariyerine devam eden Erün, bu dönemde Kurumsal Bankacılık, Hazine, Hazine Pazarlama ve Finansal Çözümler, Türev Ürünler, Nakit Yönetimi ve İşlem Bankacılığı ve Finansal Kurumlar alanlarından sorumlu olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Garanti Bankası’nın yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerinin Yönetim Kurullarında Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. Ocak 2018’den itibaren kariyerine Yapı Kredi’de devam eden Erün, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Koç Finansal Hizmetler’de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olan Erün, Yapı Kredi Grubu iştiraklerinin, Koç Finansman A.Ş.’nin ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’nin de Yönetim Kurullarında yer almaktadır. Erün, Nisan 2021 tarihi itibarı ile mevcut görevine ilaveten Koç Holding A.Ş. Bankacılık Grubu Başkanı olarak atanmıştır.

Mehmet Erkan AKBULUTGenel Müdür Yardımcısı - Krediler 

Mehmet Erkan Akbulut 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1990 yılında Yapı Kredi’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Müfettişlik kariyerinin devamında sırasıyla Krediler Yönetimi’nde Birim Yönetmeni, Kurumsal Bankacılık Yönetimi ve Ticari Bankacılık Yönetimleri’nde Direktörlük görevlerinde bulunmuştur. 2009-2013 arasında Yapı Kredi Azerbaycan’da Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Yapı Kredi’ye dönüşünde 2013-2018 döneminde Kurumsal ve Ticari Krediler İzleme ve Tasfiye Direktörlüğü ve Grup Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2018-2020 arasında Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü olarak çalışmıştır. Ağustos 2020 tarihinden Ağustos 2021 tarihine kadar Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı olarak görev yapmıştır. 2021 Ağustos itibariyle Yapı Kredi Bankası Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Akbulut ayrıca, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing ve Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yerine getirmektedir.

Yakup DOĞANGenel Müdür Yardımcısı - Sınırsız Bankacılık 

Yakup Doğan, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayıp, iş hayatına 1992’de İş Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1996-2001 yılları arasında Osmanlı Bankası’nda Bireysel Bankacılık, Kredi Kartları ve Alternatif Dağıtım Kanalları’nın gelişiminden sorumlu üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında Koçbank’a Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi olarak katılan Doğan, 2006’da Yapı Kredi ve Koçbank’ın birleşmesiyle 2009 yılından itibaren Yapı Kredi’de Alternatif Dağıtım Kanalları’ndan (Sınırsız Bankacılık) sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Doğan, ayrıca Ekim 2020’den bu yana İcra Kurulu Üyesi, Yapı Kredi Teknoloji A.Ş., Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı ve Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Cahit ERDOĞANGenel Müdür Yardımcısı - Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi 

Cahit Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayıp, Rochester Institute of Technology’den İşletme yüksek lisans derecesi almıştır. Erdoğan, iş hayatına Xerox Corporation’da (Rochester, NY) İş Analisti olarak başlamış, 2000 yılında Accenture Türkiye ofisine katılarak yönetim danışmanlığı kariyerine adım atmıştır. Kasım 2009’a kadar çalışmış olduğu Accenture’da sırasıyla Danışman, Yönetici, Kıdemli Yönetici rollerini üstlenmiş, Şubat 2008’de Yönetim Danışmanlığı İşkolu Ülke Sorumlusu görevine atanmıştır. 2009 yılında Bilişim Teknolojileri Yönetimi Başkanı (CIO) olarak Yapı Kredi’ye katılan Erdoğan, Temmuz 2013-Mayıs 2020 tarihleri arasında Bilişim Teknolojileri ve Operasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmüş ve Mayıs 2020 – Ağustos 2021 tarihleri arasında Bilişim Teknolojileri, Operasyon ve Analitik’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görevini yürütmüş olup Ağustos 2021 tarihi itibarı ile Ticari ve Kobi Bankacılık Yönetimi Genel Müdür yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Erdoğan, ayrıca Temmuz 2013’den bu yana İcra Kurulu Üyesi, Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.’de Mayıs 2015-Ağustos 2021 tarihleri arası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, Mart 2020-Eylül 2021 tarihleri arası Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ‘de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, Ağustos 2021 itibarı ile de Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing ile Yapı Kredi Bank Azerbaycan’da, Ekim 2021 itibarı ile Yapı Kredi Bankası Hollanda’da, Aralık 2021 itibarı ile Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’de, Şubat 2022 itibarı ile de Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Abdullah GEÇERGenel Müdür Yardımcısı - İç Denetim Yönetimi 

Abdullah Geçer, lisans derecesini 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden almış ve iş hayatına Hazine Müsteşarlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başlamıştır. 1996 – 2000 yılları arasında bu görevi yürüten Geçer, 2000-2007 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Bankalar Yeminli Murakıbı ve Bankalar Yeminli Başmurakıbı görevlerini alırken 2006 yılında Nottingham Üniversitesi’nde finansal MBA programını tamamlamıştır. 2007-2020 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Denetim Grubu Başkanlığı’nda koordinatör olarak görev alan Abdullah Geçer, 20 Nisan 2020 tarihinde Yapı Kredi’de İç Denetim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

Demir KARAASLANGenel Müdür Yardımcısı - Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi (CFO) 

1999 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Demir Karaaslan, Eylül 1999 Aralık 2004 tarihleri arasında PricewaterhouseCoopers’ta Asistan olarak iş hayatına başlamış ve son olarak Denetim Müdürü görevini üstlenmiştir. 2005 yılı Ocak ayında Koçbank’ta göreve başladıktan sonra, sırası ile Bütçe Planlama Yönetmeni ve Planlama ve Kontrol Bölüm Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2006 yılında Koçbank ve Yapı ve Kredi Bankası’nın birleşmesini takiben Mayıs 2011’e kadar Planlama ve Kontrol Direktörü ve sonrasında da Planlama ve Kontrol Grup Direktörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Ocak 2016 tarihi itibarıyla Perakende Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2020 yılı Mart ayından bu yana Finansal Planlama ve Mali İşler’ den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görevini sürdürmektedir. Karaaslan, Yapı ve Kredi Bankası’nın çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Ayrıca, Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetimi üyelik görevlerini yürütmüştür.

Hakan KAYABaş Hukuk Müşaviri 

Hakan Kaya, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, ayrıca Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans (MBA) programını tamamlamıştır. Yasal stajın ardından özel hukuk firmalarında kariyerine devam eden Hakan Kaya, 2008 yılında Turkland Bank'ta avukat olarak Bankacılık ve Finans sektörüne adım atmıştır. 2013 yılında Yapı Kredi'ye katılmış ve 2015 yılına kadar Hukuk Müşaviri, 2016 yılına kadar Ceza Hukuku Müdürü, 2019 yılına kadar Dava Direktörü ve 2023 yılına kadar Kanuni Takip Direktörü olarak görev yapmıştır. 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla ise Yapı Kredi Bankası Baş Hukuk Müşaviri olarak atanmıştır. Hakan Kaya aynı zamanda Yapı Kredi Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Yapı Kredi Bankası Disiplin ve Etik Kurulları üyesidir.

Özden ÖNALDIGenel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları Organizasyon ve İç Hizmetler 

Özden Önaldı, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü lisans, Koç Üniversitesi Executive MBA mezunudur. Profesyonel hayatına 1999 yılında SAP şirketinde Proje Danışmanı olarak başladı. Sonrasında kariyerine bankacılık sektöründe devam eden Önaldı, Osmanlı Bankası’nda Alternatif Dağıtım Kanalları alanında çalıştı. Devamında ise Garanti Bankası’nda görev alarak, CRM & Pazarlama, Stratejik Planlama, IT ve İnsan Kaynakları alanlarında farklı yönetim kademelerinde birçok stratejik projeye liderlik etti. 2016 yılında Koç Holding’e katılan Özden Önaldı, son olarak İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanlığı’nda dijital dönüşüm, çevik dönüşüm ve üst yönetim liderlik gelişimi alanlarında görev yapıyordu. 2022 itibarıyla İnsan Kaynakları Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Önaldı aynı zamanda Yapı Kredi Grubu İştirakleri Disiplin Komitesi Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mart 2023 itibarıyla Yapı Kredi Teknoloji, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, Yapı Kredi Faktoring ve Yapı Kredi Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Üyesidir.

Mehmet Erkan ÖZDEMİRGenel Müdür Yardımcısı - Uyum, İç Kontrol ve Risk Yönetimi 

Mehmet Erkan Özdemir, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olup, Nisan 1994 ve Ağustos 2001 arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yapmıştır. Eylül 2001 tarihinde Koç Holding’de göreve başlayan Özdemir, Koç Holding Denetim Grup Başkanlığı’nda Grubun finans şirketlerinden sorumlu Denetim Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmiştir. Özdemir, Nisan 2008’de Uyum Görevlisi ve Uyum Ofisi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Özdemir, Ekim 2013 - Ekim 2020 arasında Uyum ve İç Kontrol’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmüş olup, Ekim 2020’den itibaren Uyum, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Gökhan ÖZDİNÇGenel Müdür Yardımcısı - Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi 

Gökhan Özdinç, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans (1997), Boğaziçi Üniversitesi MBA (1999) ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Doktora (2006) mezunudur. Özdinç, kariyerine 1997 yılında Finansbank Bilgi Teknolojileri Bölümünde yazılım mühendisi olarak başladı. 2012 yılına kadar Kartlı Ödeme Sistemleri Uygulama Geliştirme, Yazılım Mimari, İş Analizi, Proje/Program Yönetimi, Dijital Kanallar Uygulama Geliştirme, Veri Ambarı ve İş Zekâsı ekiplerinin yöneticiliğini yaptı. 2012-2014 yılları arasında da Finansbank Bilgi Teknolojileri şirketi IBTECH’de Dijital Bankacılık ve Veri Yönetimi ekiplerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2014-2019 yılları arasında Aktifbank’ta Bilgi Teknolojileri ve Operasyon ekiplerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak çalışan Özdinç, aynı süre zarfında Aktifbank iştirakleri olan E-kent, NKolay ve Çalık Dijital’de de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.
2020 yılında Yapı Kredi bünyesine katılan Özdinç, İştirakler Uygulama Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü ve Yapı Kredi Yatırım CIO’su olarak çalıştı. 2021 Ağustos ayı itibarı ile de Yapı Kredi Bankası Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Özdinç aynı zamanda 2007 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri ve İşletme Bölümlerinde ders vermektedir.

Kaan ŞAKULGenel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Bankacılık 

Kaan Şakul, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden lisans derecesini, 2015 yılında Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nden yüksek lisans derecesini almıştır. Bankacılık kariyerine, 1996 yılında Yaşarbank Karaköy şubesinde Kurumsal Pazarlama Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2000-2002 yılları arasında Finansbank’ta çalışmış, 2002 yılında Koçbank’ta çalışmaya başlamasının ardından; 2005’te Ticari Bankacılık Satış Destek Yöneticiliği, 2007-2009 yılları arasında Altunizade Ticari Şube Müdürlüğü, 2009-2011 yılları arasında Merter Tekstil Merkezi Ticari Şube Müdürlüğü, 2011-2013 yılları arasında Esentepe Kurumsal Bankacılık Merkezi Direktörlüğü, 2013-2014 yılları arasında Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Grup Direktörlüğü, 2014-2016 yılları arasında Kurumsal ve Ticari Bankacılık Ürün Grupları Grup Direktörlüğü ve 2016-2021 Ağustos arasında Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanlığı görevlerini yürüttükten sonra 2021 Ağustos ayında Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmış olup kuruluşundan bu yana Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Serkan ÜLGENGenel Müdür Yardımcısı - Perakende Bankacılık 

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Serkan Ülgen, kariyerine Boyner Holding bünyesindeki BENKAR Tüketici Finansmanı ve Kredi Kartı Hizmetleri’nde başladı. 2001 yılında Kredi Kartları Pazarlama ekibinde yönetici olarak Yapı Kredi ailesine dahil olan Ülgen, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden MBA derecesini aldı.
Yapı Kredi’de yıllar içerisinde Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri organizasyonlarında farklı görevler üstlenen Serkan Ülgen 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana, Yapı Kredi’nin Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor. Ülgen, aynı zamanda Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Finansal Teknolojiler ve Yapı Kredi Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor.
Serkan Ülgen, bankadaki sorumluluklarına ek olarak Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Allianz Yaşam ve Emeklilik, Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri ve İngiltere bazlı 441 Trust Company şirketlerinin Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlenmekte. Ayrıca Ülgen, Visa Türkiye bünyesinde Visa Türkiye Üst Kurul Başkanlığı ve Mastercard Avrupa bünyesinde Mastercard Avrupa Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.

Saruhan YÜCELGenel Müdür Yardımcısı - Hazine ve Finansal Kurumlar 

Saruhan Yücel, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü lisans, Illinois Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans mezunudur. Yücel, 2000 yılında Koçbank’ta Fon Yönetimi Bölümünde kariyerine başlamıştır. 2002-2003 yılları arasında bulunmuş olduğu Yapı Kredi Portföy’de Yatırım Fonları Yönetiminde, Sabit Getirili Menkul Kıymetler Portföy Yöneticisi görevinin ardından, 2003 – 2018 yılları arasında Yapı Kredi Bankasında Döviz ve Para Piyasaları Direktörü, Sabit Getirili Menkul Kıymetler Direktörü, Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü pozisyonlarında görev almıştır. Yücel, Haziran 2018 tarihinden itibaren Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve Yapı Kredi Bankası İcra Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Üst Yönetim

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır