English
 

Çevre Yönetim Sistemi

Çevresel sürdürülebilirlik, bankaların sürdürülebilirlik eksenindeki temel sorumluluklarından birini oluşturuyor. Yapı Kredi olarak, operasyonel ve kredilendirme faaliyetlerimizin çevresel etkilerini Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’mimizin (SYS) bir parçası olarak yönetiyor ve yıllık olarak çevre yönetimine ilişkin raporlama yapıyoruz.

2016 yılında çevresel etkilerimizi sistematik bir şekilde yönetmek amacıyla, genel müdürlük binalarımızı; Yapı Kredi Plaza D Blok ve Yapı Kredi Bankacılık Üssü; ISO 14001:2015 sertifikası ile belgelendirerek Çevre Yönetim Sistemi’ni (ÇYS) kurduk. 2018 yılından bu yana ÇYS’yi, yurtiçi iştiraklerimiz Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi-Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi Kültür-Sanat Yayıncılık (YKKSY), Yapı Kredi Portföy ve Yapı Kredi Yatırım’a da yaygınlaştırdık.

ÇYS ile çevre politikamızla uyum sağlamayı ve bu alanda belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Uyguladığımız ÇYS, IS0 14001:2015 standardı ile uluslararası ve ulusal ölçekte yasal gerekliliklerle uyumlu. Sistem kapsamında sürekli gelişim yaklaşımını baz alarak, “Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al” döngüsünü uyguluyoruz. Bu kapsamda ÇYS, düzenli olarak yıllık iç tetkik süreçlerine tabi tutuluyor.

ÇYS kapsamında yer alan tüm dokümantasyon ve sistemin uygulanış prensipleri, ÇYS El Kitabı’nda açıklanıyor. Sistemin dokümantasyon yapısı ise aşağıdaki gibi:

ÇYS’nin etkinliğini sağlamak amacıyla, sistem içindeki rolleri ve sorumlulukları tanımlayarak görev tanımları hazırladık ve bu tanımları çalışanlarımıza duyurduk. Sistem kapsamında; çevresel performansın iyileştirilmesini, geliştirilen uygulama ve prosedürlerin takip edilmesini sağlamak amacıyla bir ÇYS Ekibi oluşturduk. ÇYS ekip üyelerinin mevcut iş tanımlarına ÇYS kapsamındaki sorumluluklarını da ekledik ve çalışanlarımıza duyurduk.

ÇYS kapsamında yıllık olarak çevresel amaç ve hedeflerimizi belirliyoruz. Belirlediğimiz hedefleri 6 aylık periyotlarla yönetim gözden geçirme toplantılarında inceliyor ve yıl sonunda değerlendiriyoruz. Yönetim gözden geçirme sürecinin temel amacı, ÇYS hedefleri doğrultusunda yıllık performansımızın değerlendirilmesi, sistemin uygulamadaki etkinliğinin izlenmesi ve sürekli gelişiminin sağlanması. Yönetim gözden geçirme faaliyetleri üst yönetim tarafından destekleniyor ve üst yönetim seviyesinde ÇYS’nin sorumluluğu, Teknoloji Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı’na doğrudan raporlama yapan Süreç ve Program Yönetimi Grup Direktörlüğü tarafından yürütülüyor.

ÇYS’nin etkinliğini;

  • Çevresel ve Sosyal Politika’nın,
  • Çevresel amaç ve hedeflerin,
  • İç tetkik sonuçlarının,
  • Sistemde üretilen veri analizlerinin,
  • Düzeltici - önleyici faaliyetlerin,
  • Yönetim gözden geçirme sonuçlarının


değerlendirilmesiyle sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.

Bankacılık faaliyetlerinin tüm aşamalarında ÇYS gerekliliklerine uyum sağlayabilmek, çalışanlarımızı yasal gelişmeler ile ilgili bilgilendirmek, enerji verimliliği, iklim değişikliği, su yönetimi ve atık yönetimi konularında bilinci artırmak ve hem banka içinde hem de banka dışında çevreye duyarlı davranış modellerini geliştirmek için her yıl düzenli olarak eğitimler veriyoruz.

Çevresel ve Sosyal Politikamız, operasyonel ve kredilendirme süreçlerimiz kaynaklı çevresel etkilerin yönetimine ilişkin uygulamalarımız hakkında detaylı bilgi içeriyor. Politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sürdürülebilirlikle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır