English
 

Neden Türkiye?

Türkiye 2021 itibarıyla 807 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe (cari fiyatlarla) sahiptir. Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre hesaplanan GSYİH ile Avrupa’nın en büyük 5. , dünyanın ise en büyük 11. ekonomisi konumundadır.

Türkiye ekonomisi son 19 yılda üç katından fazla büyümüştür. Gelecek dönemlerde de, sıkı mali disiplin üzerine kurulmuş güçlü makroekonomik temeli ile daha fazla büyüme potansiyeline sahiptir.

Türkiye’nin AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYİH’ye oranı 1Ç22 itibarıyla, Maastricht kriteri olan %60 seviyesinin oldukça altında %43 seviyesinde bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin bütçe dengesinin GSYİH’ye oranı 1Ç22 itibarıyla -2.2% seviyesindeyken bu oran Avrupa birliğinde de -2.2% seviyesindedir.

Türkiye genç, dinamik ve iyi eğitimli nüfusu ile de ön plana çıkmaktadır. 33,4 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa’nın üçüncü en büyük iş gücünü oluşturmaktadır. Genç nüfus iş gücünün büyümesinde kritik bir rol oynamaktadır. AB üyesi ülkeler ile karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahip olan ülkedir. Türkiye nüfusunun %53’ü 34 yaş altında yer alırken, yükseköğrenime katılmış genç nüfus sayısı ise son 19 yılda 3 katından fazlasına çıkmıştır. Güncel olarak 8 milyon öğrenciden fazlası yükseköğrenim görmekte ve her yıl 900,000’in üzerinde üniversite öğrencisi mezun olmaktadır.

Türkiye’nin stratejik konumu, AB, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya gibi önemli ihracat pazarlarına erişim imkânı sağlarken, ihracatın pazar ve ürün çeşitliliği de her geçen gün artmaktadır. 2022 Temmuz ayı itibarıyla, 144 milyar dolarlık mal ihracatının %42’si AB ülkelerine yapılmıştır. Türkiye’nin bu elverişli konumu, güçlü ve büyük yurtiçi pazar yapısı ve özel sektör desteği ile beraber ülkenin önemli yatırımlar çekmesine ve ihracat fırsatları yakalamasına katkıda bulunmuştur.

Son olarak Türkiye son yıllarda birçok alanda, kapsamlı ve önemli reformlara imza atmıştır. Ülkenin krizlere karşı kanıtlanmış dayanıklı yapısı yeni reformlarla korunmaya devam edecektir.

Kaynak: www.invest.gov.tr

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır