English
 

Vizyon, Misyon, Strateji ve Değerler

Vizyon

Finans sektörünün tartışmasız lideri olmak

Misyon

Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme elde etmek, tüm menfaat sahipleri için değer yaratmak, müşterilerin ve çalışanların ilk tercihi olmak

Strateji

En güncel teknoloji ve işine bağlı iş gücü grubu tarafından yürütülen iş modeliyle sorumlu bir büyüme sağlayan müşteri odaklı ticari bir banka olmak

Güçlü bilançosunun desteğiyle, kârlılıkta sınıfının en iyisi olarak hissedarlarına sürdürülebilir getiri sağlamak

Değerler

Öncü olmak

Yenilikçi fikirlere önem veririz; sıra dışı ve ezber bozan fikirlerin özgürce dile getirilebildiği bir çalışma ortamı yaratırız. Değişimin ve yeniliklerin lideriyiz. Sektörde karar verici ve yönlendirici olacak şekilde çalışırız.

Rekabetçilik

Her alanda liderlik hedefiyle çalışırız. Hem bugünü, hem ileriyi öngörerek her zaman en iyisi için çalışır, zorlu hedefleri yüksek enerji ve hevesle üstleniriz.

Hedef Odaklılık

Kendimize her alanda yüksek hedefler koyar, bunları gerçekleştirmek için odağımızı kaybetmeden var gücümüzle çalışırız.

Çeviklik

Pazar değişikliklerine karşı hızlı ve doğru kararlar alır, müşterilerimizin istek ve taleplerine aynı hız ve esneklikle yanıt veririz. Kaliteden ödün vermeden, değişimi hem dışarda hem de içerde en etkin şekilde yönetiriz. Böylece rekabet avantajımızı asla kaybetmeyiz.

Yenilikçilik

Yeniliği yaratma kabiliyetimiz, rekabet gücümüzün en önemli parçasıdır. Sürekli gelişime inanırız. Yeni fikirleri uygular, kaynaklarımızı verimli kullanır ve kendimizi, işimizi, iş süreçlerimizi ve ürünlerimizi sürekli gözden geçirir, geliştiririz.

Verimlilik

Sınırsızca çalışmaya değil, sınırları aşmak için çalışmaya inanırız. Bizim için değerli olan yarattığımız katma değerdir. Verimliliğimizi artıracak teknolojiler, çalışma sistemleri ve süreçleri bizim için kritik önemdedir.

Müşteri Odaklılık

Eşsiz hizmet kültürümüzün ve iş felsefemizin odağında müşterilerimiz bulunur. Kurulduğumuz günden bu yana ‘Hizmette Sınır Yoktur’ felsefesiyle müşterilerimize sunduğumuz servisle deneyimlerini zenginleştirir; karşılıklı gelişime, kazan-kazan ilişkisine ve değer yaratmaya odaklanırız.

‘Bir olma’, Birlikte Olma, Biz Biriz

Yapı Kredi Ailesi olarak tek takım, tek vücut olarak çalışırız. Takım ruhu ve ortak akıl en güçlü özelliklerimizdendir. Açık iletişim, işbirliği ve yardımlaşma bu ruhu sürekli destekler.

Dayanıklılık

Belirsiz ve karmaşık zamanlarda iş sürekliliğine ve kesintisiz hizmete odaklanır, beklenmedik durumlara karşı daimi hazırlıklı olur ve en zor şartlar karşısında bile güçlü kalırız.

Sürdürülebilirlik

Tüm paydaşlarımıza uzun vadeli değer yaratmak için çalışırız. Toplumsal kalkınmayı öncelikli amaç olarak görerek, sürdürülebilirlik odaklı hizmet anlayışımızı sürdürürüz. Kararlarımızın ve eylemlerimizin uzun vadeli etkilerine odaklanır, sürdürülebilirliği, ekonomik, sosyal ve çevresel her alanda benimseyerek iş süreçlerimize uyumlandırırız.

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır