English
 

Sürdürülebilir Finans

Bankacılık sektörünün sahip olduğu geniş etki alanını göz önünde bulundurarak, faaliyetlerimizde tüm paydaşlarımızın üzerinde olumlu etkileri arttıracak, her kesim için değer üretecek sorumlu büyüme anlayışını benimsiyoruz. Küresel ölçekte karşı karşıya olunan çevresel ve sosyal sorunlara çözüm bulma konusunda finans sektörüne büyük sorumluluk düştüğü gerçeğinden hareketle, Yapı Kredi olarak hem kendi operasyonlarımızı hem de finansman sağlayacağımız proje ve yatırımların çevresel ve sosyal etkilerini etkin şekilde yönetiyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimizin bir bacağını oluşturan sürdürülebilir finans faaliyetleri kapsamında, müşterilerimizin düşük karbon ekonomisine geçişini ve sürdürülebilir iş anlayışını benimsemelerini desteklemeye yönelik ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda, sürdürülebilir finans alanındaki fırsatları proaktif bir şekilde değerlendirerek, 2020 yılının başında Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (International Capital Market Association-ICMA) Yeşil Tahvil Prensipleri (2018) ve piyasa standartları ile uyumlu, ilk yeşil tahvil ihracını yaparak yeşil projelere sağladığımız kaynakları çeşitlendirdik. Ayrıca sürdürülebilirlik bağlantılı krediler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri, Doğa Dostu Mortgage ve Doğa Dostu Taşıt kredileri gibi pek çok ürün ve hizmetimizle müşterilerimizi daha sürdürülebilir bir dünya için teşvik ederek sürdürülebilir kalkınma sorunlarına finansal çözümler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ürün portföyümüzü genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Dünyanın en geniş kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (United Nations Global Compact - UNGC) imzacısıyız. Global Compact Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Sürdürülebilir Finans, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çevre Çalışma Grupları’nı takip ediyoruz. 2017 yılında Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu’nun faaliyetleri kapsamında, sektörel bir iş birliğiyle Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni kurucu olarak imzaladık. Yapı Kredi olarak, bu bildirgenin yıllık güncellenmelerine katkı sağlıyoruz.

 

Sürdürülebilirlikle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır