English
 

Kredilerde ÇSY Yönetimi

Bankacılık sektöründe krediler, sektörün kaldıraç etkisinin en yoğun hissedildiği, en geniş sürdürülebilirlik etkisine sahip alandır. Yapı Kredi olarak; hem çevre dostu hem de içinde faaliyet gösterdiği toplum için sürdürülebilir değer yaratan ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz. Finansmanını sağladığımız projelerde, yasal gereklilikler ve kredi politikalarımız çerçevesinde belirlenmiş olan gerekliliklerin ötesinde birtakım çevresel ve sosyal standartların yerine getirilmesini zorunlu tutuyoruz. Kredi başvurularını bu perspektiften değerlendirebilmek amacıyla, Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Sistemimizi 2017 yılında hayata geçirdik.

Mevcut iş süreçlerimiz dahilinde, herhangi bir limit belirlenmeksizin gelen tüm kredi taleplerini, Kredi Politikalarımız ile birlikte Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamında geliştirmiş olduğumuz Çevresel ve Sosyal Politikamıza tabi tutuyoruz. Tüm kredi talepleri, Çevresel ve Sosyal Politika kapsamında yer alan Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi’ne göre değerlendiriliyor. Bu listede yer alan faaliyetleri, hiçbir koşul altında finanse etmiyoruz.

Bu politikalara ek olarak, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemimiz kapsamında geliştirdiğimiz “Kredilendirme Faaliyetlerinin Çevresel ve Sosyal Risklerinin Tespiti” prosedürü çerçevesinde, yatırım tutarı 10 milyon dolar ve üzeri tüm yeni yatırım ve proje finansmanı kredi taleplerini ve finansal danışmanlık hizmeti verilen projeleri, çevresel ve sosyal açıdan değerlendirmeye tabi tutuyoruz.

Bu incelemeyi, olağan kredi değerlendirme sürecimizin bir parçası olarak Kredi Komitesi'ne giden sürecin bir adımı şeklinde uyguluyoruz. Kredilendirme Faaliyetlerinin Çevresel ve Sosyal Risklerinin Tespiti prosedürü kapsamında, projenin risk kategorisini belirleyerek bu kategoriye uygun aksiyon ve izleme planları oluşturuyoruz. Değerlendirmeyi, Yapı Kredi Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli (ÇSRD) üzerinden yapıyoruz. Bu model, yerel mevzuatın yanı sıra Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları’nı da dikkate alıyor. Risk değerlendirme ve kategorizasyon işlemlerinin ana sorumluluğu Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi tarafından yürütülüyor.

Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli kapsamında projeleri/yatırımları; yüksek, orta ve düşük risk seviyeleri olmak üzere üç kademede sınıflandırıyoruz.

Kategori A: Çeşitli, geri döndürülemez veya görülmemiş boyutta, ciddi olumsuz çevresel veya sosyal risk ve/veya etkileri olabilecek iş faaliyetlerini temsil ediyor. Yapı Kredi Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli’nde yüksek çevresel riske sahip projeleri ifade ediyor.

Kategori B: Az sayıda, genelde proje yerine özgü, büyük ölçüde geri döndürülebilen ve halihazırda hafifletme tedbirlerinin uygulandığı, sınırlı olumsuz çevresel veya sosyal risk ve/veya etkileri olabilecek iş faaliyetlerini temsil ediyor. Yapı Kredi Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli’nde orta çevresel riske sahip projeleri ifade ediyor.

Kategori C: Minimum düzeyde veya sıfır çevresel veya sosyal risk ve/veya etkisi olan iş faaliyetlerini temsil ediyor. Yapı Kredi Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli’nde düşük çevresel riske sahip projeleri ifade ediyor.

Yüksek ve orta 1 risk kategorisinde yer alan projeler için aldığımız aksiyonlar ve gerçekleştirdiğimiz izleme çalışmaları:

  • Yatırımcı, projenin Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (ÇED) kapsamındaki dokümantasyonunu (ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, görüş yazıları, kararlar, vb.) tamamlamalı ve tüm çevresel ve sosyal geçici izinlerini almış olmalıdır.
  • Yatırımcı, yatırım süresince ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası’nda belirtildiği ve onaylandığı şekliyle, çevresel ve sosyal önlemlerin başarıyla uygulanmasını sağlayacak ve bu uygulamaların düzenli olarak yürütüldüğünü destekleyici dokümanlarla ortaya koyacaktır.
  • Yatırıma dair tüm çevresel ve sosyal hususları takip etmek ve düzenli olarak raporlamak amacıyla, Yapı Kredi dışından bağımsız bir Çevresel ve Sosyal Danışman/Uzman tarafından, Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’nin Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performans Standartları’na uygun bir Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirme/Aksiyon ve İzleme Planı hazırlanacaktır.
  • Yatırım yılda en az 1 kez Yapı Kredi dışından bağımsız bir Çevresel ve Sosyal Danışman/Uzman tarafından saha ziyareti yapılarak izlenecektir. Yatırım tamamlandıktan sonra, operasyon döneminde 1 kez saha ziyaret edilerek izleme yapılacaktır ve yatırım takip edilecektir. Kredi sözleşmesine yatırımcının Aksiyon ve İzleme Planlarına uymasını talep eden sözleşme maddesi koyulacaktır.

Düşük risk kategorisinde yer alan projelerde de yatırımcının, tüm çevresel ve sosyal izinleri almış olduğuna dair kontrolleri gerçekleştirip geçici izinleri takip ediyoruz. Kredi verilecek tesise ve müşteriye ait çevresel ve sosyal bulgular (varsa), en azından yılda 1 kez, yıllık kredi gözden geçirme toplantıları sırasında takip ediyoruz.

Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli’ne ait uygulama sonuçlarını yıllık olarak raporluyoruz. Raporlama sonuçlarını, ilgili faaliyet yılının tamamlanmasını takip eden ilk bir ay içerisinde açıklıyoruz. Uygulama sonuçları, yıllık Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı’nda Sürdürülebilirlik Komitesi’ne sunuluyor.

Yıllık uygulama sonuçları kapsamında,

  • Çevresel Sosyal Politika ve Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi’yle uyumsuzluk nedeniyle Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli’ne tabi tutulmadan direkt olarak reddedilen proje sayısı,
  • Sistem kapsamında değerlendirilen proje adedi ve tahsis edilen toplam kredi limiti,
  • Sistem kapsamında değerlendirilen projelerin risk değerlendirme dağılımını raporluyoruz.

Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modelimiz kapsamında gerçekleşen değerlendirme sonuçlarına Entegre Faaliyet Raporlarımızdan ulaşabilirsiniz.

Çevresel Sosyal Politika ve bu politikanın ekinde bulunan Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli’nin etkinliğini iç denetimler ve portföy yöneticileri başta olmak üzere, modelin uygulanmasından sorumlu olan tüm ekiplere düzenli olarak verdiğimiz eğitimler aracılığıyla yakından takip ediyoruz. Tüm şubelerimizde bulunan portföy yöneticilerine ve diğer ilgili ekiplerin tamamına Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli’nin uygulanışı hakkında eğitimler veriyoruz.

Bu eğitimleri; ÇSRD Modeli'nin çalışma mekanizmasının ilgili ekiplerce benimsenmesi ve çevresel-sosyal etkilerin kredi riski değerlendirme süreçlerine entegrasyonu konusunda kapasite gelişiminin sağlanması amacıyla geliştirdik. ÇSRD Modeli’nin uygulanmasına yönelik ilk iç denetimimizi 2021 yılında gerçekleştirdik ve ÇSRD Modeli’nin üç yılda bir düzenli olarak iç denetime tabi tutulmasını planladık. İlgili denetim süreçleri kapsamında sistemin işlerliğinin uygun ve yeterli olup olmadığını inceliyor ve olası gelişim önerilerini belirleyerek takip ediyoruz.

Sürdürülebilir iş yapış şekillerini teşvik etmek ve gelecek nesiller için katma değer yaratan ekonomik faaliyetlere olanak sağlamak adına müşterilerimizle birlikte sorumluluk alıyoruz. Bu bağlamda, müşterilerimizin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performanslarını geliştirmelerini desteklemek amacıyla çalışmalarımızı müşterilerimizle aktif etkileşim halinde yürütüyoruz.

Müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla webinar'lar, podcast serileri, basında yer alan röportajlar, haberler ve kamuya açık olarak yayınlanan raporlar olmak üzere çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla onlarla etkileşime geçiyoruz. Söz konusu iletişim kanalları aracılığıyla bugüne kadar 6 milyonu aşkın müşterimize ulaştık ve müşterilerimizi ÇSY konularında bilgilendirdik.

1 Orta risk kategorisindeki projeler için Aksiyon ve İzleme Planı hazırlanması gerekliliği Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi ekibindeki Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Risk Uzmanı tarafından belirleniyor. Banka dışından bağımsız bir Çevresel ve Sosyal Danışman/Uzman ile çalışılmamasına karar verilmesi halinde yatırım ve işletme dönemlerinde çevresel ve sosyal izleme çalışmaları, Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Risk Uzmanı tarafından yürütülüyor. Yatırım dönemi boyunca yılda en az 1 kez ve yatırım tamamlandıktan sonra da 1 kez olacak şekilde saha ziyareti yapılarak izleme çalışmaları yürütülüyor.

 

Sürdürülebilirlikle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır