English
 

Sürdürülebilirlik

Yapı Kredi’de Sürdürülebilirlik

Yapı Kredi sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal ve çevresel olarak entegre bir şekilde ele almaktadır. Bu çerçevede Yapı Kredi, uzun vadeli fayda sağlayan bir iş modelini benimsemekte olup müşterileri, hissedarları, çalışanları ve tüm paydaşları için değer yaratma bilinciyle faaliyet göstermektedir.

Sorumlu bankacılık kapsamında Yapı Kredi; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (Environmental, Social and Governance-ESG) faktörlerini gözeterek sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmekte olup Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) rehber almaktadır. Yapı Kredi çevresel ve sosyal etkilerini doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki başlık altında ele alırken şeffaf, sorumlu ve hesap verilebilirlik üzerine kurulu bir kurumsal yönetim anlayışı içinde faaliyet göstermektedir.

Yapı Kredi’de Sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yapı Kredi’nin Sürdürülebilirlik Yapısı

Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik strateji ve politikalarını oluşturmak,  sürdürülebilirliği şirket stratejisine entegre etmek ve sürdürülebilirlik performansının takibini sağlamakla görevli en yetkin makam Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Komitesidir. Çeşitli iş birimlerinin ve bir Yönetim Kurulu Üyesinin de yer aldığı Komite, ilgili Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Yönetimi tarafından eş başkanlık sistemiyle yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve onay süreçlerini gerçekleştirmek için yılda en az iki kez toplanan Sürdürülebilirlik Komitesi, gerçekleştirdiği çalışmaları yılda bir kez İcra Komitesine ve Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

Kurumsal İletişim Yönetimine bağlı olarak görev yapan Sürdürülebilirlik Birimi; Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik alanındaki strateji ve politikalarının hayata geçmesi için Banka içindeki koordinasyonu sağlamak, Bankanın sürdürülebilirlik hedef ve performanslarını takip etmek, Bankada sürdürülebilirlik alanındaki veri konsolidasyonunu sağlamak ve sürdürülebilirlik iletişiminin yürütülmesinden sorumludur. Sürdürülebilirlik Birimi, sürdürülebilirlik alanında kaydedilen gelişim ve performansı Sürdürülebilirlik Komitesine doğrudan raporlamakta olup sürdürülebilirlik alanındaki güncel gelişmeleri Komiteye aktarmaktadır.   

SYS’de takip edilen performans sonuçları her yıl Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gözden geçirilmekte ve Yapı Kredi’nin yıllık raporlamaları kapsamında tüm paydaşlar ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.

Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik alanındaki raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.

ESG ile ilgili konular için surdurulebilirlik@yapikredi.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

YAPI KREDİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
Ahmet ÇİMENOĞLU Eş Başkan
Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan ALP Genel Müdür Yardımcısı
İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi
Cahit ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (COO)
Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi
Demir KARAASLAN Genel Müdür Yardımcısı (CFO)
Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi
M. Erkan ÖZDEMİR Genel Müdür Yardımcısı
Uyum, İç Kontrol ve Risk Yönetimi
Serkan ÜLGEN Genel Müdür Yardımcısı
Perakende Bankacılık Yönetimi
Kaan ŞAKUL Yönetim Başkanı
Kurumsal Bankacılık Satış Yönetimi
Kürşad KETECİ Grup Direktörü
Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri
Arda ÖZTAŞKIN Direktör
Kurumsal İletişim Yönetimi
 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır