English
 

Çeşitlilik ve Cinsiyet Eşitliği

Sürdürülebilir başarının; farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü bir iş ortamında elde edileceğine inanarak dil, din, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, cinsel yönelim dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığın önünde duran bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çeşitlilik alanındaki tüm çalışmalarımız İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdürü Yardımcısı sorumluluğunda yürütülüyor.

Kadınların çalışma hayatında, toplumda ve iş piyasalarında güçlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile UN Global Compact’in öncülüğünde hayata geçen Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacısıyız ve yıllık olarak WEPs’e ilişkin raporlama yapıyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışan istihdamı konusunda öncü rol üstlenerek bugüne kadar pek çok çalışmaya imza attık. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde ve Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) iş birliğiyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması amacıyla oluşturulan İşte Eşitlik Bildirgesi’ni imzaladık. Ayrıca Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteğiyle geliştirilen Fırsat Eşitliği Sertifikası’nı (FEM) almaya hak kazandık. Sertifika kapsamında; yönetimimizin fırsat eşitliği konusunda yaklaşımı, işe alım, performans ve terfi süreçlerimizdeki eşitlikçi uygulamalar, eğitim olanaklarımız, geri bildirim ve şikâyet mekanizmalarımız, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişimimiz gibi pek çok başlıkta gerçekleşen bağımsız değerlendirmeyi başarıyla tamamladık. Bu anlamda da dijital olarak değerlendirilen ve değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan ilk kurum olduk.

Kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla çalışanlarımız için çeşitlilik ile cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim ve rehberlik programları hazırladık. 2021 yılında bu alanda beş ana tema (Bilgide Eşitlik, Toplumda Eşitlik, İşte Eşitlik, Dilde Eşitlik ve İnsan İnsana Eşittir) çerçevesinde hem eğitim hem de rehberlik programları gerçekleştirdik. Bu kapsamda hazırlanan eğitimleri, 16.000’den fazla çalışanımıza tanımladık.

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği endeksi kapsamında yaptığımız raporlama ile küresel ve sektörel ortalamanın üstüne bir not alarak 2021 yılında ilk kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer aldık. Endeks kapsamında şirketler; kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere beş alanda değerlendiriliyor.

TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nun da aktif üyeleri arasında yer alıyor; çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile iş birlikleri de yapıyoruz. Dünyanın en geniş sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations Global Compact – UNGC) Türkiye ağında yer alıyor ve Global Compact Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Kapsayıcılık ve Çeşitlilik ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grupları’nı takip ediyoruz.

Çalışanlarımızın din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, vb. özelliklerinden bağımsız ücretlendirme politikaları uyguluyoruz. Bu kapsamda, cinsiyet bazlı ortalama maaş bilgileri aşağıdaki tablolarda yer alıyor.

İstihdam kategorilerine göre ortalama kadın/erkek maaş oranları:

İstihdam Seviyesi Ortalama Kadın Maaşı / Ortalama Erkek Maaşı (%)
Yönetim Düzeyinde (Sadece baz ücret) 73%
Yönetim Düzeyinde (Sadece baz ücret ve nakit teşvikler) 65%
Yönetici Düzeyinde (Sadece baz ücret) 93%
Yönetici Düzeyinde (Sadece baz ücret ve nakit teşvikler) 92%
Yönetici Düzeyi Dışında 84%

*Tablodaki bilgiler, 2021 yıl sonu verileridir.

Kadın/erkek çalışanların medyan ve ortalama maaş oranları:

Gösterge Kadın ve Erkek Çalışan Maaş Oranı (%)
Kadın/erkek çalışan maaş oranı (medyan) 23%
Kadın/erkek çalışan maaş oranı (ortalama) 27%

*Tablodaki bilgiler, 2021 yıl sonu verileridir.

 

Sürdürülebilirlikle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır