English

Kurumsal Yönetim

Yapı Kredi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamaya özen göstermekte ve bu alanda sürekli gelişime odaklanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları  Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu 

 

YönetimKurulu  ÜstYönetim 

 
Komiteler

Etik İlkeler ve Politikalar

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“Yapı Kredi”), tüm operasyonlarını İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle uyumlu şekilde yürütmeye odaklanır. Bu bildirgeye göre; toplumun tüm birey ve organları, insan hak ve özgürlüklerine yönelik saygının yerleşmesini amaçlayan eğitim ve öğretim yoluyla, hem üye devletlerin halklarında hem de egemenlikleri altındaki halklarda bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin olarak tanınmasını ve gözetilmesini amaçlayan giderek artan ulusal ve uluslararası önlemler alarak çaba göstermelidirler.

Daha fazla

Mali SuçlarıAraştırma Kurulu (MASAK)  Genel KurulToplantıları  Esas Sözleşme