English
 

Enerji Verimliliği

İklim krizi ile mücadele stratejimiz kapsamında enerji verimliliği konularını kredilendirme faaliyetlerimiz ve operasyonel faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak iki ayrı boyutta ele alıyoruz.

Operasyonel faaliyetlerimizde, yenilenebilir elektrik tedariki ve enerji verimliliği yatırımlarımız ile emisyonlarımızı azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda yıllık, beş yıllık ve on yıllık hedefler belirliyor ve bu hedeflere ulaşmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda enerji verimli aydınlatma sistemlerine geçiş, enerji verimli elektrikli ve elektronik cihazların kullanımı ile emisyon azaltıcı tedbirlerin uygulanması ve yenilenebilir kaynaklardan enerji temin edilmesi alanlarında hayata geçirdiğimiz projeleri gelecek yıllarda da kapsamını genişleterek sürdürmeyi planlıyoruz.

Kredilendirme faaliyetlerimizde ise yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki yatırımlara olan desteğimizi artırmak için çalışırken, aynı zamanda karbon yoğun sektörlerdeki kredi riskimizi azaltarak kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonları azaltmayı hedefliyoruz.

İklim değişikliğinin sebep olduğu risklerin etkin şekilde yönetilmesi ve ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi, bankacılık sektörü açısından büyük önem taşıyor. Ülkemiz yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyele sahip. Enerjide dışa bağımlılığın azalması açısından bunu önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişini desteklemek amacıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına destek olmayı, müşterilerimizle uzun dönemli iş ortaklıkları geliştirerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlamayı ve bu alandaki pazar payımızı artırarak piyasada lider banka konumuna yükselmeyi amaçlıyoruz. Güçlü öz kaynağımızın yanı sıra Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) iştiraki Proparco gibi uluslararası finansal kurumlardan sağladığımız kaynaklarla da yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına katkı sağlıyoruz.

Türkiye’deki enerji verimliliği yüksek konut sayısını artırmak amacıyla, Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutlara odaklanarak, müşterilerimize enerji sınıfına göre uygun faiz oranları ve peşinat koşullarıyla kredi sağlıyoruz. Bu kapsamda 2018 yılından beri Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı’nda (TuREEFF) yer alıyoruz.

 

Sürdürülebilirlikle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır