English
 

Sürdürülebilirlik Kilometre Taşları

2021

Bilime Dayalı Hedefler Girişimi'ne dahil olarak “1.5°C’ye yönelik İş Hedefleri” kapsamında emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunan ilk Türk şirketi olduk.

Yeşil proje ve yatırıma verdiğimiz finansal destekle güncellediğimiz yeni politikalarımızla kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği yapan yeni projeleri finanse etmeyeceğimizi beyan ettik.

İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nün (Task Force on Climate related Financial Disclosures TCFD) destekçileri arasında yer aldık.

2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde (GEI) Türkiye’den yer alan beş şirketten biri olduk.

Bankacılık Üssü’nden sonra Genel Müdürlük binamız için de Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandık.

2021 Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project- CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı raporlarını yayınladık.

Elektrikli/hibrit taşıt kredisi ürün lansmanını gerçekleştirdik.

2020

İlk Entegre Raporu’muzu yayınladık.

Sıfır Atık Projesi ile Bankacılık Üssü binamız için Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandık.

CDP Su Güvenliği Programı’nda ikinci defa Türk finans sektöründeki en yüksek notu (A- (Leadership)) alarak CDP 2020 Türkiye Su Liderleri arasında yer aldık.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteğiyle geliştirilen Fırsat Eşitliği Sertifikası’nı (FEM) almaya hak kazandık.

Sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyümüzü genişleterek ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdik.

Doğa dostu mortgage ürün lansmanını gerçekleştirdik.

ISO 14064 1 sertifika kapsamını şubeler dahil tüm bina ve iştiraklerimizi dahil ederek genişlettik.

Genel Müdürlük ve hizmet binalarımızda ISO 14046 Doğrudan Su Ayak İzi Sertifikası’nı alarak Türkiye’de bu standarda sahip olan ilk finans kurumu olduk.

2019

CDP Su Güvenliği Programı’nda Türk finans sektöründeki en yüksek notu (A- (Leadership)) alarak CDP 2019 Türkiye Su Liderleri arasında yer aldık.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin (Principles for Responsible Banking- PRB) kurucu imzacıları arasında yer aldık.

Ekvator Prensipleri'ni sistemimize entegre etme yolunda yaptığımız çalışmalar sonucunda; 2019 yılından itibaren en az 3 yıl vade ve kredi tutarı 20 milyon ABD doları olan değerlendirme kriterini 10 milyon ABD doları üzeri olan yatırım kredisi işlemleri olarak revize ederek kapsamı genişlettik.

10 milyon ABD doları dolar üzeri finansal danışmanlık hizmeti verilen projeleri "Kredilendirme Faaliyetlerinin Çevresel ve Sosyal Risklerinin Tespiti" kapsamına dahil ettik.

2018

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project- CDP) – Su Güvenliği Programı kapsamında ilk defa raporlama yaptık.

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ne katıldık ve “İş Yerinde Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikası”nı hayata geçirdik.

2017

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu’nun faaliyetleri kapsamında, sektörel bir iş birliğiyle Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni kurucu olarak imzaladık.

Londra Borsası’na bağlı küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russel’ın şirketlerin ESG performanslarını ölçen FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer aldık.

2016

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs platformuna dahil olduk.

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project- CDP) – İklim Değişikliği Programı kapsamında ilk defa raporlama yaptık.

Sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığı güçlendirmek adına Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Beyanı’nı imzalayarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne katıldık.

Çevresel etkilerimizi sistematik bir şekilde yönetmek amacıyla, genel müdürlük binalarımızı; Yapı Kredi Plaza D Blok ve Yapı Kredi Bankacılık Üssü’nü; ISO 14001 sertifikası ile belgelendirerek Çevre Yönetimi Sistemi’ni (ÇYS) kurduk.

2015

GRI G4 standartları ile uyumlu ilk Sürdürülebilirlik Raporu’muzu yayınladık.

Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki seçili göstergelerin (enerji, emisyon, finans, iş sağlığı ve güvenliği çalışan eğitimleri, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, insan hakları) ilk kez bağımsız denetimi gerçekleşti.

2014

Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer aldık.

Sürdürülebilirliğin iş süreçlerimize entegrasyonu ve sürdürülebilirlik performansımızın takibinden sorumlu olan Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurduk.

 

Sürdürülebilirlikle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır