English
 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme elde etmek amacıyla, çeşitlilik ve kapsayıcılık kriterlerini bünyesinde barındıran ortak bir şirket kültürü oluşturmak, bu kültürü teşvik etmek ve sürdürmek başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor. Odak alanlarımız arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, cinsiyetçilik kavramının getirdiği önyargılarla mücadele etmek ve kadınların iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmek ön plana çıkıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini iş gücümüzde esas alarak, Türkiye’de kadın çalışan oranı en yüksek banka olarak ön plana çıkıyoruz.

Yapı Kredi olarak, sürdürülebilir başarının, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü bir iş ortamında elde edileceğine inanıyor ve dil, din, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, cinsel yönelim dâhil olmak üzere her türlü ayrımcılığın önünde duran bir yaklaşım benimsiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında, 2020 yılında Bloomberg Cinsiyet Eşitliği endeksi çerçevesinde yapmış olduğumuz raporlama ile küresel ve sektörel ortalamanın üstüne bir not alarak 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almaya hak kazandık. Endeks kapsamında şirketler; kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere beş alanda değerlendiriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde ve Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum WEF) iş birliğiyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması amacıyla oluşturulan İşte Eşitlik Bildirgesi’ni imzaladık. 2016 yılında UN Global Compact ve BM Kadın Birimi ortaklığında oluşturulan kadınların ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefleyen özel sektörün en önemli küresel platformu Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attık. Bu kapsamda WEPs’e ilişkin yıllık raporlama yapıyoruz. 2019 yılında ise Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikamızı hayata geçirerek çalışanlarımıza ve yakınlarına danışma, yönlendirme, eğitim ve destek hizmetleri sunacak mekanizmaları hayata geçirdik.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışan istihdamı konusunda öncü rol üstlenerek bugüne kadar pek çok çalışmaya imza attık. Bu çalışmalardan biri de Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteğiyle geliştirilen Fırsat Eşitliği Sertifikası’nı (FEM) almaya hak kazanmamız oldu. Sertifika kapsamında; yönetimin fırsat eşitliği konusunda yaklaşımı, işe alım, performans ve terfi süreçlerindeki eşitlikçi uygulamaları, eğitim olanakları, geri bildirim ve şikâyet mekanizmaları, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişimi gibi pek çok başlıkta gerçekleşen bağımsız değerlendirmeyi başarıyla tamamladık. Ayrıca bu kapsamda dijital olarak değerlendirilen ve değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan ilk kurum olduk.

Sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğinin bayrak taşıyıcısı olma rolünün sorumluluğuyla kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyip, işe alımlarda da toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyoruz. Buna ek olarak, Yönetim Kurulu aday belirleme sürecinde, bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından aynı özelliklere sahip adaylar içerisinden, kadın adaylara öncelik verilmesini gözeten Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikamızı hayata geçirdik. Bu politika kapsamında Yönetim Kurulu'muzdaki kadın üye sayısı oranının 5 yıl içinde en az %30 seviyesine ulaşmasını hedefledik.

 

Sürdürülebilirlikle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır