English
 

İlk Bakışta Yapı Kredi

6A23 FİNANSAL SONUÇLARI

 

Aktif Büyüklük
1,5
Trilyon TL
%49
 
Temel Bankacılık Gelirleri
39,3
Milyar TL
 
Net Kâr
24,1
milyar TL
%26
 

 

Yabancı Para Likidite Karşılama Oranı
%522
 
Maddi Özkaynak Karlılığı
%36,8
 
Sermaye Yeterlilik Oranı
%17,0
 
(geçici regülasyon katkısı olmadan)
 
 
Krediler
 
Pazar Payı (1)
 
Nakdi Kredi Hacmi

702Milyar TL

%41  
Krediler / Toplam Aktifler
%49
 
Müşteri Mevduatı
 
Pazar Payı (1)
 
Müşteri Mevduatı Hacmi

941Milyar TL

%82  
Müşteri Mevduatı / Toplam Aktifler
%63
 
Kredi Kartı
 
Pazar Payı (1,2)
 
Kredi Kartı Sayısı

16,3Milyon

 

 

 
 
 
 
Kredi / Mevduat Oranı
%76

Yılbaşından bu yana 9 puan iyileşme

Özsermaye
139,3

Milyar TL
 

Ana Sermaye Oranı
%15,0

(geçici regülasyon katkısı olmadan)
 

 
Vadesiz Müşteri Mevduatı/ Toplam Müşteri Mevduatı
%42

 

Kredi Riski Maliyeti
 
%0,33


(kur etkisi hariç)

 

 

Karşılıklar/
Brüt Krediler
%5,4

 
(konsolide olmayan bazda)

 

(1) Özel bankalar arasında
(2) Kredi Kartı alacak bakiyesine göre hesaplanmıştır
*Aksi belirtilmedikçe değişimler yıllıktır.
**Konsolidedir

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır