English
 

İlk Bakışta Yapı Kredi

6A21 FİNANSAL SONUÇLARI

 

Aktif Büyüklük
555,9
Milyar TL
%25
 
Temel Bankacılık Gelirleri
5,3
Milyar TL
 
Net Kâr
3.685
milyon TL
%50
 

 

Yabancı Para Likidite Karşılama Oranı
%503
 
Maddi Özkaynak Karlılığı
%15,4
(yılbaşından bu yana)
339 bp
 
Sermaye Yeterlilik Oranı
%16,2
 
(geçici regülasyon etkisi olmadan)
 
 
Krediler
 
Pazar Payı (1)
 
Nakdi Kredi Hacmi

318,1Milyar TL

%25  
Krediler / Toplam Aktifler
%57
 
Müşteri Mevduatı
 
Pazar Payı (1)
 
Müşteri Mevduatı Hacmi

294,9Milyar TL

%21  
Müşteri Mevduatı / Toplam Aktifler
%53
 
Kredi Kartı
 
Pazar Payı (1)
 
Kredi Kartı Sayısı

12,3Milyon

 

 

 
 
 
 
Kredi / Mevduat Oranı
%104

 

Özsermaye
52,4

Milyar TL

Ana Sermaye Oranı
%13,8

(geçici regülasyon katkısı olmadan)

 
Vadesiz Müşteri Mevduatı/ Toplam Müşteri Mevduatı
%37

 

Kredi Riski Maliyeti
%0,60

192 bp iyileşme
(yılbaşından bu yana)

 

 

Komisyon Gelirleri/
Toplam Giderler
%77

10 bp
(yılbaşından bu yana)

Karşılıklar/
Brüt Krediler
%7,5

(konsolide olmayan bazda)
 

 

(1) Özel bankalar arasında

*Aksi belirtilmedikçe değişimler yıllıktır.

**Konsolidedir

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır