English
 

Yapı Kredi'nin Öncelik Alanları

Yapı Kredi’nin öncelikli alanları; iş modeli ve değer yaratma anlayışının temelini oluşturmakta, Banka’nın kurumsal stratejisinin belirlenmesi sürecine rehberlik etmektedir. Yapı Kredi, düzenli olarak gözden geçirdiği öncelikleri belirlerken paydaş analizi, dış trendler, yönetici görüşleri ve risk ve fırsatlardan yararlanmaktadır.

Konuların paydaşlar için önceliği

  • Paydaş analizi ile tüm paydaş gruplarından öncelikli kişi ve kuruluşların görüş ve beklentileri alınarak,
  • Dış trend analizi kapsamında küresel ve sektörel trendler, uluslararası kuruluşların ve küresel sürdürülebilirlik endekslerinin öncelikleri dâhil edilerek belirlenmektedir.

Konuların Yapı Kredi için önceliği

  • Üst yönetimin görüş ve beklentileri alınarak,
  • Banka stratejik planı göz önünde bulundurularak,
  • Dört aşamalı etki analizi ile finansal, yasal, inovasyon ve rekabetle ilgili riskler ve fırsatlar değerlendirilerek belirlenmektedir.

Banka, 2017 yılında hayata geçirdiği önceliklendirme analizi çalışmasını 2020 yılında güncellemiştir. Güncelleme kapsamında 2020 yılında Banka’nın çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (environmental, social and governance-ESG) derecelendirmesi özelinde yapılan önceliklendirme analizinin sonuçları, üst yönetim strateji kararları ve bankacılık sektörünü etkileyen güncel mega trendler dikkate alınmıştır. Dış trendler, her konunun getirdiği risk ve fırsatlar değerlendirilerek sektördeki diğer bankaların öncelikleri ile birlikte analize dâhil edilmiştir.

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır