English
 

Yapı Kredi'nin Öncelik Alanları

Sürdürülebilirlik, gelecek için doğal kaynakları tüketmeden var olma ve gelişme yeteneği olarak tanımlanıyor. Çevre, ekonomik ve sosyal olmak üzere üç ana bileşenden oluşan sürdürülebilirlik kavramında en önemli amaç çevreyi korumak, dinamik dengeye odaklanmak ve kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmek olarak açıklanıyor.

Ekonominin belkemiği olan KOBİ’lerden girişimcilere, yenilenebilir enerji finansmanından yeşil konut kredilerine, sunduğumuz ürün ve hizmetler ile tüm kesimlerin finansmana erişimini artırırken Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişini desteklemeyi sürdürüyoruz.

Sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşırken sahip olduğumuz sermayeleri en etkili şekilde kullanabilmek ve uzun vadeli paydaş ilişkileri kurabilmek amacıyla belirlediğimiz sürdürülebilirlik önceliklerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Önceliklerimizi belirlerken;

 • Sürdürülebilirlikle bağlantılı uluslararası raporlama standartlarını,
 • Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (environmental, social and governance – ESG) derecelendirmeleri kapsamında yer alan değerlendirme kriterlerini,
 • Kurumsal stratejik hedeflerimizi,
 • Bankacılık sektörünü etkileyen güncel mega trendleri,
 • Paydaşlarımızın çeşitli kanallarla ilettikleri beklenti ve taleplerini dikkate alıyoruz.

Konuların paydaşlar için önceliğini belirlerken:

 • Paydaş analizi ile tüm paydaş gruplarımızdan öncelikli kişi ve kuruluşların görüş ve beklentilerini alıyoruz.
 • Dış trend analizi kapsamında küresel ve sektörel trendleri, uluslararası kuruluşların ve küresel sürdürülebilirlik endekslerinin önceliklerini dâhil ediyoruz.

Konuların Yapı Kredi için önceliğini belirlerken:

 • Üst yönetimin görüş ve beklentilerini alıyoruz.
 • Stratejimizi ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızı göz önünde bulunduruyoruz.
 • Dört aşamalı etki analizi ile finansal, yasal, inovasyon ve rekabet açısından riskleri ve fırsatları değerlendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ve Paris İklim Anlaşması’nı rehber alıyoruz. Türkiye’nin sürdürülebilirlik öncelikleri kapsamında, Türkiye’nin Kalkınma Planları ve Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı Beyanı sürdürülebilirlik stratejimize yol gösteriyor.

Bu çerçevede belirlediğimiz sürdürülebilirlik önceliklerimizi aşağıda görebilirsiniz:

Sürdürülebilirlik stratejimizi, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik trendleri, iç ve dış paydaş beklentileri kapsamında dört ana başlık altında ele alıyoruz.

Sürdürülebilirlik Stratejimizin odak alanları:

 • İklim Krizi ve Çevre Yönetimi
 • Risk Yönetimi ve Kurumsal Yönetim
 • Sürdürülebilir Finans
 • İnsan ve Toplum

Sürdürülebilir ve yenilikçi ürün geliştirme hedeflerimiz ile uyumlu olarak:

 • 2020 yılının Ocak ayında ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdik.
 • Tahvil kaynaklarını yenilenebilir enerji projelerinde kullandırarak Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine olan desteğimizi sürdürüyoruz.
 • Faaliyetlerimize yön verirken küresel sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber almaya ve sorumlu finansman anlayışını yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.
 • Kurucu imzacı olarak katılım gösterdiğimiz Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri (United Nations Principles for Responsible Banking UN PRB) ile sürdürülebilirlik alanında sektöre yön veren bankalar arasında yer almayı sürdürüyoruz.
 • Dünyanın en büyük çevresel raporlama kuruluşu olan CDP’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programları kapsamında her yıl şeffaf bir şekilde raporlama yapıyoruz.
 • Sürdürülebilirlik yönetiminde sergilediğimiz yüksek performans ile Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi ve Londra Borsası’na bağlı küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russel’ın şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını ölçen FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer almayı sürdürüyoruz. Ayrıca, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği endeksi kapsamında yaptığımız raporlama ile küresel ve sektörel ortalamanın üstüne bir not alarak 2021 yılında ilk kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer aldık.

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır