English
 

Ortaklık Yapısı

Yapı Kredi, sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi destekleyen güçlü bir ortaklık yapısına sahiptir. Banka’nın %9,02 oranındaki hissesi Koç Holding A.Ş.’ye ait olup,  %40,95 oranındaki hissesi, hisselerinin %100’ü Koç Grubu'na ait olan Koç Finansal Hizmetler’e (KFS) aittir. Koç Grubunun Banka’daki doğrudan ve dolaylı toplam sahiplik oranı %49,99’dur. Banka hisselerin %20,00’lik kısmı ise UniCredit S.P.A.’ya aittir. Kalan %30,03 oranındaki pay ise halka açıktır. Banka’nın halka açık olan hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

5 Şubat 2020 tarihindeki hisse devir işlemin sonucunda Koç Finansal Hizmetler Yapı Kredi’nin %40,95 hissesine, Koç Holding A.Ş. hisselerin %9,02’sine, UniCredit Grubu ise hisselerin %31,93’üne sahip olmuştur. Koç Grubu’nun doğrudan ve dolaylı hisseleri toplamı %9,02’lik artış ile %49,99’a yükselmiştir.

UniCredit S.p.A., Kamuyu Aydınlatma Platformuna 6 Şubat 2020 tarihinde gönderdiği bildirimle; sahip oldukları Banka paylarından, Banka sermeyesinin yaklaşık %12’sini temsil eden kısmının kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) ile satışı işlemlerinin tamamlandığını açıklamıştır. Gerçekleşen bu satış işlemi sonucunda UniCredit S.p.A.’nın Banka’da sahip olduğu payların oranı %20’ye inmiştir ve halka açık payların oranı %30,03’e yükselmiştir.

Ünvanıİştirak Tutarı (TL)Oranı (%)
​Koç Finansal Hizmetler A.Ş. 3.459.065.642,23 40,95
Koç Holding A.Ş. 762.197.343,00 9,02
UniCredit S.P.A. 1.689.410.260,00 20
Halka Açık 2.536.378.038,77 30,03
Toplam 8.447.051.284,00 100,00

Koç Grubu

Kökleri 1926 yılına dayanan Koç Grubu, kombine gelirleri, ihracatı ve 100 bini aşkın çalışanı ile Türkiye’nin en büyük şirketler grubudur. Koç Grubu’nun kombine gelirleri 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin millî gelirin %6,4’üne karşılık gelirken, ihracatı ise Türkiye’nin ihracatının %6,7'sini oluşturmaktadır.

Temel Göstergeler (6A21)

Aktif Toplamı: 736,3 Milyar TL
Gelirler: 131.960 Milyon TL
Net Kar: 5.311 Milyon TL
 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır