English
 

Ortaklık Yapısı

Yapı Kredi, sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi destekleyen güçlü bir ortaklık yapısına sahiptir. Banka’nın %20,22 oranındaki hissesi Koç Holding A.Ş.’ye ait olup, %40,95 oranındaki hissesi, hisselerinin %100’ü Koç Grubu'na ait olan Koç Finansal Hizmetler’e (KFS) aittir. %38,83 oranındaki pay ise halka açıktır. Banka’nın halka açık olan hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

5 Şubat 2020 tarihindeki hisse devir işlemin sonucunda Koç Finansal Hizmetler Yapı Kredi’nin %40,95 hissesine, Koç Holding A.Ş. hisselerin %9,02’sine, UniCredit Grubu ise hisselerin %31,93’üne sahip olmuştur. Koç Grubu’nun doğrudan ve dolaylı hisseleri toplamı %9,02’lik artış ile %49,99’a yükselmiştir.

UniCredit S.p.A., Kamuyu Aydınlatma Platformuna 6 Şubat 2020 tarihinde gönderdiği bildirimle; sahip oldukları Banka paylarından, Banka sermeyesinin yaklaşık %12’sini temsil eden kısmının kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) ile satışı işlemlerinin tamamlandığını açıklamıştır. Gerçekleşen bu satış işlemi sonucunda UniCredit S.p.A.’nın Banka’da sahip olduğu payların oranı %20’ye inmiştir ve halka açık payların oranı %30,03’e yükselmiştir.

UniCredit S.P.A. sahibi olduğu Yapı Kredi sermayesinin %2'sine tekabül eden paylarını 19 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da satmış olduğunu Bankamıza bildirmiştir. Bu satış sonucunda UniCredit S.p.A.’nın Bankamızda sahip olduğu payların oranı %20'den %18’e inmiştir. “Diğer Ortaklar”ın pay oranı ise %30,03'ten %32,03'e çıkmıştır.

9 Kasım 2021 tarihinde UniCredit S.P.A’nın sahip olduğu Yapı Kredi hissesinin %18'lik kısmına denk gelen payların Koç Holding A.Ş. tarafından alınacağı kamuya açıklanmıştır. 1 Nisan 2022 tarihinde pay devir işlemleri tamamlanarak Koç Holding'in Yapı Kredi sermayesindeki doğrudan payı %9,02'den %27,02'ye yükselmiştir.

25 Temmuz 2023 tarihinde, Koç Holding A.Ş., sahip olduğu Yapı Kredi hissesinin %6,81'lik kısmına denk gelen payların hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışının gerçekleştiğini kamuya açıklamıştır.

Böylece, Koç Holding A.Ş'nin Banka'daki doğrudan pay sahipliği %20,22 olmuştur. Koç Holding A.Ş. ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin Banka'daki toplam payı ise %61,17’dir ve böylece Koç Topluluğu, Banka'nın ana hissedarı olmaya devam etmektedir.

Ünvanıİştirak Tutarı (TL)Oranı (%)
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. 3.459.065.642,23 40,95
Koç Holding A.Ş. 1.707.666.574,00 20,22
Diğer Ortaklar 3.280.319.067,77 38,83
Toplam 8.447.051.284,00 100,00

Koç Grubu

Kökleri 1926 yılına dayanan Koç Topluluğu, kombine gelirleri, ihracatı ve 115 bine yakın çalışanı ile Türkiye’nin en büyük şirketler grubudur. Koç Topluluğu’nun kombine gelirleri Türkiye’nin millî gelirinin %9’una karşılık gelirken, ihracatı ise Türkiye’nin ihracatının yaklaşık %7’sini oluşturmaktadır.

Temel Göstergeler (6A23)

Aktif Toplamı: 1.999.205 Milyon TL
Gelirler: 490.302 Milyon TL
Net Kar: 37.371 Milyon TL
 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır