English
 

CEO'nun Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye, geçtiğimiz yıldan beri COVID-19 pandemisinin neden olduğu duraklamaya rağmen, devam eden ve yaygın aşılama çalışmalarının yardımıyla bu yıl ekonomik kalkınma yolunda başarılı bir şekilde ilerlemektedir. Ülke çapındaki aşılama çalışmaları, toplumun normal yaşam biçimine dönmesini sağlamak için devam ederken, ekonomi de pandeminin ve salgın önlemlerinin getirdiği zorluklardan toparlanmaktadır.

Pandemi, jeopolitik gerilimler ve uluslararası piyasalardaki oynaklığın neden olduğu belirsiz zamanlarda bile, Türk bankacılık sektörü güçlü likidite ve yüksek sermaye seviyeleri, iyi korunan karlılık marjları ve sağlam bilanço yapısı sayesinde temel göstergelerini korumaya ve Türkiye ekonomisinin canlanmasına yardım etmeye devam etmiştir.

Yapı Kredi olarak, pandeminin olası risklerini azaltmaya ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini tavizsiz şekilde korumaya devam ediyoruz. Banka genel müdürlüğünde uzaktan çalışma uygulamasını sürdürürken, çalışma alanlarımızı pandemi sonrası dönemin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlamış bulunuyoruz. Salgın süresince herhangi bir gelişmeyi proaktif olarak takip ederek ve buna göre önlemlerimizi derhal uygulamaya alarak, virüsün olası varyantları için tetikte olmaya devam ediyoruz. Türkiye'de yeni normale paralel olarak dijitalleşme konusundaki çalışmalarımızı hızlandırırken şubelerimiz aracılığıyla özenle hizmet vermeye devam ediyoruz.

Yılın ilk altı ayına bakıldığında Banka, Türk Lirası odaklı hacim büyümesindeki artış, sürdürülebilir gelir yaratımı, aktif pasif yönetimi odağı ve aktif kalitesi ile toplam aktiflerini 555,9 milyar TL’ye yükseltmiş, Banka’nın net kârı, 3.685 milyon TL olarak gerçekleşirken maddi özkaynak karlılığı %15,4 olmuştur.

Yapı Kredi güçlü likidite yapısını, piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşın güçlendirmeye devam ederek Banka’nın bilançosunu desteklemiş, toplam likidite karşılama oranı %157, yabancı para cinsinden likidite karşılama oranı ise %503 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Makro ortam ve piyasa dalgalanmalarının olumsuz etkilerine rağmen, içsel sermaye yaratımı desteği ve içsel derecelendirme yöntemine geçen ilk Türk Bankası olmanın sağladığı katkılar ile konsolide sermaye yeterlilik rasyosu %16,2 seviyesinde, ana sermaye oranı ise %13,8 seviyesinde gerçekleşmiştir (geçici regülasyon katkısını dikkate almamaktadır).

Banka’nın nakdi canlı kredileri 318,1 milyar TL’ye ulaşmış, özel bankalar arasındaki pazar payı %16,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kredi büyümesi, Türk Lirası cinsiden kredilerden kaynaklanırken Banka, şirketler ve ihracatçıları desteklemeye devam etmiştir. Ayrıca Banka, %16,4 kredi kartı alacak bakiyesi pazar payına sahip olmuştur.

Fonlama tarafına bakıldığında ise, yılın ilk altı ayında Banka’nın müşteri mevduatı yılsonuna göre %13,7’lik büyüme ile 294,9 milyar TL’ye ulaşmış ve Banka’nın özel bankalar arasındaki pazar payı %14,3 seviyesine gelmiştir. Banka’nın stratejik hedefleri doğrultusunda vadesiz mevduatların tüm mevduatlar içindeki payı yılsonundan bu yana 132 baz puan artarak 2021’in ilk yarısında %37 seviyesine ulaşmış, fonlama maliyetlerini desteklemiştir. Türk Lirası tahviller dahil hesaplanan kredi/mevduat oranı, 2021 yılının ilk altı ayında %104 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sürdürülebilirlik 2021 yılının ilk yarısında da stratejik önceliklerimizden biri olmayı sürdürmüştür. Tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmak amacıyla önemli adımlar atmaya, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (Environmental, Social and Governance-ESG) alanına verdiğimiz önemi ve kazandığımız başarıları artırmaya ve kredi faaliyetlerimizin yanı sıra kendi operasyonlarımızın çevre üzerinde bıraktığı etkiyi azaltmayı hedeflemeye devam etmekteyiz. Bu doğrultuda, Mayıs ayında 962 milyon ABD doları tutarındaki ilk sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon sözleşmesini imzalamış bulunuyoruz. Yeni kömürlü termik santralleri ve yeni kömür madenciliği projelerini finanse etmeyeceğimizi beyan ederken, Green for Growth Fund (GGF) ve Avrupa Güneydoğu Avrupa Fonu'ndan (European Fund for Southeast Europe - EFSE) toplam 40 milyon Euro’luk finansman sağlamış bulunuyoruz.

Bu vesileyle müşterilerimize, güvenleri için hissedarlarımıza, sarf ettikleri değerli emekleri için ise çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

 

Gökhan Erün
CEO

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır