English
 

İlk Bakışta Yapı Kredi

1Ç22 FİNANSAL SONUÇLARI

 

Aktif Büyüklük
872,1
Milyar TL
%63
 
Temel Bankacılık Gelirleri
12,1
Milyar TL
 
Net Kâr
7,3
milyar TL
%400
 

 

Yabancı Para Likidite Karşılama Oranı
%602
 
Maddi Özkaynak Karlılığı
%42,3
30 puan
 
Sermaye Yeterlilik Oranı
%15,5
 
(geçici regülasyon katkısı olmadan)
 
 
Krediler
 
Pazar Payı (1)
 
Nakdi Kredi Hacmi

458,0Milyar TL

%50  
Krediler / Toplam Aktifler
%53
 
Müşteri Mevduatı
 
Pazar Payı (1)
 
Müşteri Mevduatı Hacmi

469,6Milyar TL

%61  
Müşteri Mevduatı / Toplam Aktifler
%55
 
Kredi Kartı
 
Pazar Payı (2)
 
Kredi Kartı Sayısı

13,3Milyon

 

 

 
 
 
 
Kredi / Mevduat Oranı
%95

7 puan iyileşme

Özsermaye
78,1

Milyar TL
 

Ana Sermaye Oranı
%13,3

(geçici regülasyon katkısı olmadan)
 

 
Vadesiz Müşteri Mevduatı/ Toplam Müşteri Mevduatı
%42

 

Kredi Riski Maliyeti
 
%0,39


(kur etkisi hariç)

 

 

Komisyon Gelirleri/
Toplam Giderler
%82

8 puan
(yılbaşından bu yana) 

Karşılıklar/
Brüt Krediler
%6,7

 
(konsolide olmayan bazda)

 

 

Toplam Giderler/
Toplam Gelirler
%21

10 puan
(yılbaşından bu yana) 

 

(1) Özel bankalar arasında
(2) Kredi Kartı alacak bakiyesine göre hesaplanmıştır
*Aksi belirtilmedikçe değişimler yıllıktır.
**Konsolidedir

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır