English
 

İlk Bakışta Yapı Kredi

9A22 FİNANSAL SONUÇLARI

 

Aktif Büyüklük
1,1
Trilyon TL
%85
 
Temel Bankacılık Gelirleri
56,8
Milyar TL
 
Net Kâr
35,3
milyar TL
%409
 

 

Yabancı Para Likidite Karşılama Oranı
%587
 
Maddi Özkaynak Karlılığı
%54,9
36 puan
 
Sermaye Yeterlilik Oranı
%17,6
 
(geçici regülasyon katkısı olmadan)
 
 
Krediler
 
Pazar Payı (1)
 
Nakdi Kredi Hacmi

543,6Milyar TL

%68  
Krediler / Toplam Aktifler
%51
 
Müşteri Mevduatı
 
Pazar Payı (1)
 
Müşteri Mevduatı Hacmi

617,3Milyar TL

%94  
Müşteri Mevduatı / Toplam Aktifler
%56
 
Kredi Kartı
 
Pazar Payı (2)
 
Kredi Kartı Sayısı

14,4Milyon

 

 

 
 
 
 
Kredi / Mevduat Oranı
%87

14 puan iyileşme

Özsermaye
112,5

Milyar TL
 

Ana Sermaye Oranı
%15,5

(geçici regülasyon katkısı olmadan)
 

 
Vadesiz Müşteri Mevduatı/ Toplam Müşteri Mevduatı
%39

 

Kredi Riski Maliyeti
 
%0,91


(kur etkisi hariç)

 

 

Komisyon Gelirleri/
Toplam Giderler
%76

3 puan
(yılbaşından bu yana) 

Karşılıklar/
Brüt Krediler
%5,8

 
(konsolide olmayan bazda)

 

 

Toplam Giderler/
Toplam Gelirler
%20

11 puan
(yılbaşından bu yana) 

 

(1) Özel bankalar arasında
(2) Kredi Kartı alacak bakiyesine göre hesaplanmıştır
*Aksi belirtilmedikçe değişimler yıllıktır.
**Konsolidedir

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır